2 ЮНИ

Йордан Пеев

2 ЮНИ

        В минутата
без време,
със сирени,
прикляка
паметта ни.
И мълчи…
Набъбнала кръвта
е между вени
и в гърлото:
от спомена
горчи…

     От воят им -
небето се разпори
          и с колене
          затваряме очи
на мъртвите…
          За всичко с тях
говоря
в минутата,
когато
се мълчи…


ПЛАЧ

         на Камелия Кондова

Нямам време
        да бъда безгрешен,
една крачка,
       последна,
                    остава
до дръвника -
        парче от череша,
в спомена
        детството залюляла.

Разноцветно тълпата приижда,
като люспа блести ятагана.
И сред хиляди погледи виждам,
как ме милват очите на мама.

Свята Майко,
          прости ми!…
                  Не искам
мисълта ми до хляба да спира.
Човек първо с главата си мисли,
после точат за нея секира!

Тя ме вика над всички по име,
от високото татко ни гледа…
Стръвен вятър в камбаната вие,
ядно блъска езикът й леден.

И извиквам без капчица вяра:
БОЖЕ МОЙ, на кого ме остави?
Правя крачка…
      А в гърлото пари
вик за милост,
         от болка задавен!

Еква бясната камбанария,
от плача на камбана пробита
и превивам над дънера шия,
за да мога да скрия сълзите.

…Ала вече палачът замахва,
в струя кръв по дръвника се стичам
и очите на мама видяха
как синът й в небето изтича…

С гняв безсилен…
           Ограбена.
                        Клета,
гази в дългото черно на здрача…
И заплакват онези поети,
дето още си нямат палачи.


ХЕРГЕЛЕ

Отпиват старчета на глътки времето,
преглъщат спомени от младост дъхави
и на живота им протрито стремето,
трепери в тропота с коне задъхани.

И прегорял тиган са днес поляните,
където някога, над Бог, препускаха.
Покрити с белези, пулсират раните,
без бяг юздите им висят отпуснати.

Дочуват призива на страстно цвилене,
кобили викат ги все не обяздени,
между подсвиркване и злъчно хилене
на млади кончета, до вчера раждани.

От вечност тежка в смъртта раздялата,
в единственото им познато равенство.
И тръгват старците… Зад тях самарите
очакват младите жребци загладени.


ГОРЕ - ОБРАТНО!

Приказката до днес си спомням
за онова конче, което
не пило вода от стомната,
а от сълзите на момчето.

Мое конче, нима не виждаш,
че пресъхнаха ми очите…
Трудно лошото се предвижда -
късметът е за будалите.

Напъни под меката кожа
в мускулите последно чудо.
Да избяга съдбата може,
но човекът от нея - трудно!

Ти напразно късмета гониш,
който двамата ни връхлита.
Горе аз ще съм, вярвай, конят,
а от тебе ще са сълзите.


ВОЙНА

            “Вярвам в слънцето, дори когато не свети.
             Вярвам в любовта, дори когато я нямам.
             Вярвам в Бог, дори когато мълчи. ”
                    (надпис на стената на укритие, разрушено
                     по времето на Втората световна война)

Додето под липите сме говорили
и дом над нас градили са две птици,
земята като гърло се отворила
от плач на клети майки и вдовици.

До дъно пили мъката в най-черното,
преглъщат я подобно на отрова.
И вярват, че наместо кост и черепи,
любимите си живи ще изровят.

Камбаните от смърт висят пресипнали,
до кръв въжетата са се протрили…
И болката пълзи в пръстта засипана,
стърчи от кръст над хиляди могили.

Без чувството за минало и бъдеще,
сърцето е съдбата си приело.
До вчера всяко село беше с гробище,
днес има вече гробища без село.