Роса Соколова

Роса Соколова е родена на 29.04.1964 г. в родопското селце Орловица. Завършва ГПЧЕ „Христо Ботев” в Кърджали, „Българска филология” в ПУ „Паисий Хилендарски”, „Връзки с обществеността” в ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград. Защитава и следдипломна квалификация (Право и бизнес-администрация) в УНСС - София. От 25 години работи в системата на енергетиката (ЕВН България - Пловдив). От 7 години е търговски агент и се занимава със Закона за обществени поръчки, участва и в много международни проекти. Заместник-председател е на НСФЕБ (Независима синдикална федерация на енергетиците в България) - КНСБ. Пише стихове от десетгодишна, публикува ги в местния печат, в сп. „Родопи”, в. „Септемрийче”, сп. „Родна реч”. Авторка е на четири книги: „Неизплакана сълза” (1994), „Иконите, за които се моля” (2000), „Стръмна изповед (2002), „Жената от огледалото” (2005). Подготвя своята пета стихотворна книга. Има син, дъщеря и внучка.


Публикации:


Поезия:

СЪНУВАМ КЪЩАТА И ДВОРА…/ брой 62 май 2014

ИМАМ НУЖДА ОТ ЦЪРКВА…/ брой 74 юни 2015


Публицистика:

ЗЕЛЕНИТЕ ТАЙНИ БЕЗ ВЪЗРАСТ И АДРЕС / брой 83 април 2016


Интервю с Роса Соколова:

РОСА СОКОЛОВА: „ЖИВОТЪТ МИ Е ОБЛОГ ЗА СЛЪНЦЕ…”/ брой 62 май 2014