СВЕЩЕНАТА ЕНЕРГИЯ НА КИРИЛСКИТЕ БУКВИ

Иван Енчев

                     И ний сме дали нещо на света
                     и на вси славяни книга да четат.
                                          /Паисий, 1882/
                                                        Иван Вазов

Буквите славянски! Писмената на светите братя първоучители Кирил и Методий! Няма по-голям български принос в съкровищницата на световната цивилизация.
Колкото и да са злепоставяни понякога те от късогледи хора тъкмо в България - тяхната люлка! - славянските букви все така убедително шестват по целия свят, както от единайсет века насам. Прескачат държавни граници, прекосяват континенти и океани, обикалят необятния Космос и разнасят славата на земните постижения. Такива букви не могат да се пренебрегнат успешно от никой цивилизован човек. Те са недосегаеми и за най-жестокия духовен злосторник.
Кой би дръзнал да заличи написаното с тях - с тези същински мъченици и светици! Кой би посегнал на сътворените с тях ценности в литературата, науката, изкуството?!
Векове наред тези букви светят като ярко пътеводно съзвездие над огромното човешко море. Векове наред те водят милиони хора - поколения подир поколения - из дълбините на вечното познание. Векове наред цивилизованият свят чинно се съобразява с тяхната святост и неповторима славянска душевност.
За нас - българите - тия букви имат не само най-велика морална стойност, а и несравнима заслуга за опазването на българската нация. Кой друг, ако не кирилските букви със своята огромна духовна енергия, успява да въздигне българското национално достойнство?! Кой друг - заедно с православната вяра и народното читалище - в края на ХІХ век възражда България направо из пепелищата на безпросветната Османска империя?!
Кирилските букви са си извоювали през вековете достойно място в човешкото развитие и са неизменна част от неговата духовна цялост. Цивилизованият свят би ослепял с едно от очите си без нашите букви. Тъкмо затова истинският българин трябва винаги да се гордее с тях и да ги пази от всякакви посегателства и унижения, както всяка частица от своята неприкосновена човешка същност.

2009