На новия век в придошлата мъгла

Николай Дмитриев

превод: Диана Павлова

* * *

На новия век в придошлата мъгла
прославям борците за човешки права.
За черна вода от кладенец гнил
те тежко ведро ще повдигнат със сила –
старици в парцали и момък сакат,
четирима борци за права се тълпят,
и те ще се борят и с брадви, и с кофи
за правото свое на дърва и картофи,
и на живот – най-основното право.
Жерав скрибуца, врана картави.
Зловещо мълчи вековечният бор,
студът е по-страшен от световен терор.
И псетата тук, поразмислили вече
избягаха тихо – без диря, далече.

2003


* * *

На мглистой заре XXI века
Я славлю борцов за права человека.
За чёрную воду гнилого колодца
С тяжёлой бадьёй вылезают бороться
Старухи в обносках и парень-калека –
Четыре борца за права человека.
Им надо бороться и не понарошку
За право своё на дрова и картошку,
А значит, на жизнь – это главное право.
Скрипуч журавель, а ворона картава.
Зловеще молчанье соснового бора,
Морозы страшней мирового террора.
Отсюда и псы, поразмыслив, до снега
Сбежали во мглу XXI века.

2003