Маргарит Жеков

Маргарит Жеков е роден в Хасково през 1963 г. Завършил е немска филология в СУ “Св. Климент Охридски” и богословие в Германия. Автор на осем стихосбирки на български език - “Сричане на красотата” (Изд. “Христо Г. Данов”, Пловдив, 1990), “Разговор със собственото сърце” (Изд. “Литературен форум”, София, 1992), “Небесно битие”, (Изд. “Литературен форум”, София, 1993), “Биографични метафори” (Изд. “Литературен форум”, библиотека “Българска сбирка”, София, 1997), “Естества” (Изд. “Литературен форум”, библиотека “Българска сбирка”, София, 2010), “Незримите прегради” (Изд. Ерго”, библиотека “Нова българска лира”, София, 2011), и “Съпричастия” (Изд. “Литературен форум”, библиотека “Българска сбирка”, София, 2012), “Обречени морета”, избрани стохотворения (Изд. “Литературен форум”, София, 2013), както и на сборника с литературоведски статии “Рисуване на прохладата. Библейски мотиви у европейски поети” (ИК “Огледало”, София, 2012). През 2012 г. издателство IMS Publishing Association отпечата на испански език в САЩ книгата му с избрани стихотворения “Размисъл” (Reflexiоn). Носител на националната награда на студентските литературни клубове за поезия (1986), награда на в. “Кръг” от Националния конкурс “Южна пролет” за дебютна книга (1991), националната награда “Светлоструй” за 1993 г. с книгата си “Разговор със собственото сърце”, както и на националната награда “Петър Ковачев” за есе през 2010 година. Четвъртата му стихосбирка е първата книга, издадена с конкурс на Сдружение на български писатели. Негови стихотворения са превеждани на немски, английски, френски, унгарски, румънски и испански език в литературни списания и антологии, сред които са “Начало на века - най-нова българска поезия”(Фондация “Ценности”, София, 2001); “Огледала - 101 български хайку”(ЛЦР Издателство, София, 2005); “Свидетелства за Йордан Ковачев” (Дружество “Приятели на Й.К.”, Пловдив, 2005); “Magoncok еs morzsаk” - антология на кратките стихотворения в българската поезия, подбрани и преведени от български от Дьорд Сонди (Napkut Kiado, Budapest, 2006), “Различна тишина” - българска хайку антология, двуезично - на български и унгарски („Mas-mas csond”), в превод на Дьорд Сонди и съставителство на Петър Чухов (Napkut Kiado, Budapest, 2012), а сред периодичните издания се открояват австрийските списания “Райбайзен”, “Лихтунген” и “Мариатрост”, унгарските списания “Шомод” и “Дюнатюкьор”, френското списание “Европа”, испанското списание “Сиембра” и румънските списания “Кармина Балканика” и “Кроника”. Превел е книгите “Съвети относно диетата и храните” (2013) от Елън Уайт, “Киркегор танцува свободата” (2013) от Теодор Христов (превод на английски в двуезично издание), “Номад на четири континента” (2009), “Събирачът на светове” (2007) от Илия Троянов, “Ето Божият Агнец” (1993) от З. Гуткнехт, “Притчи Христови” (1994, 2003 - второ издание, 2010 - трето издание) от Е. Г. Уайт, “Беседи върху Посланието към римляните” от Е. Дж. Уагонър (2003), “Дванадесет дена в България” от Дюла Ийеш (2002, участие), “Брокхаус - лексикон по история на изкуството” (2002, участие), “Откровено за момичета. 220 въпроса, 220 отговора” от Габи Шустер (2004), “Семеен здравен съветник (The Medical Advisor)” (2006, участие). Редактор на книгите “Притчи Христови” (2003, второ издание 2010) от Е. Г. Уайт, “Доживяване”(2011) от Марин Георгиев, късни стихотворения, издателство “Фабер”, Велико Търново (книгата е носител на Националната награда “Теодор Траянов” за 2012 година) и др. Съставител на книгите “Песен наум” от Ангел Ников, избрани стихотворения, библиотека “Българска сбирка”, издателство “Литературен форум”, София, 2012 г. (книгата е носител на Националната награда “Пеньо Пенев” за 2012 година); “Високосна сянка” от Янаки Петров, избрани стихотворения, библиотека”Българска сбирка”, издателство “Литературен форум”, София, 2012 г.; “Триада” от Станчо Пенчев, прози, поредица “Нова българска проза”, издателство “Ерго”, София, 2013 г. Член на Сдружение на български писатели (от 1993 г.), на Съюза на преводачите в България (от 2006 г.), на Българския П.Е.Н.- център (от 2013 г.) и на литературния кръг “Европа” в Капфенберг, Австрия (от 1999 г.).

Скайп-адрес: margaritzhekov


Публикации:


Публицистика:

ПИСМО ДО БЛАГОВЕСТА КАСАБОВА/ брой 60 март 2014