Адолф Хейдук

Адолф Хейдук (Adolf Heyduk), чешки писател, e родeн на 06.06.1835 г. Рихмбурк. Учи техника и механика в Бърно и Прага до 1859 г. Преподава в Реалното училище в Прага и във Висшето реално училище в Прага. От 1876 г. е председател на съюза на художниците „Umеleckа Beseda”. През 1877 г. се връща в Писек и се жени. Поддържа тесни връзки със словашката интелигенция, неведнъж посещава Словакия. Автор на около 60 поетични сборника. По много от стиховете му е създадена музика. Близък е на литературния кръг на Ян Неруда. Главна тема на поезията му е животът на село, природата на Чехия и Словакия, любовта към родната страна. Пише главно малки лирични произведения и балади. В произведенията си изразява протест срещу социалния гнет и патриотични чувства. Радетел на чешко-словашкото единство. Има цикли на исторически теми. Пише литературни спомени. Умира на 06.02.1923 г. Писек.


Публикации:


Поезия:

ПОЗДРАВ КЪМ БЪЛГАРИТЕ/ превод: Атанас Звездинов/ брой 60 март 2014

БЪЛГАРСКА СЕДЯНКА/ превод: Вътьо Раковски/ брой 146 март 2022