С МРАК И ОГЪН СЪЩЕСТВУВА НЕБЕТО…

Георги Братанов

***

С мрак и огън
съществува небето.
Съществува земята
с урагани,
скали
и вода.
Съществува човек
и с една Апасионата,
превърнала
тази дива планета
в звезда.

1981