МАЙКА

Георги Стоянов Пейчовски

Кой, деца, ви силно люби,
кой по вази сили губи?
Кой през късен нощен час
вперил поглед е над вас?
- Нашта майка драга!

Кой във люлка ви люлее,
кой ви сладки песни пее!
А при болест и беди
кой, деца, над вази бди?
- Нашта майка мила!