ЕДИН ЩУРЕЦ…

Борис Маковски (Борис Струма)

Един щурец,
прочут певец,
живял наблизо до морето -
там той живял
и песни пял,
и волно свирил цяло лято.

И не веднъж
нашир-надлъж
той обикалял бреговете
да весели
в труд и бели
рибарите и ветровете.

Там свирил той
и често в зной
подскачал леко над вълните -
и бил честит
и шеговит -
така да си прекарва дните.

Но най-подир,
след летен мир -
засвирила студена буря,
и тоз свирач
с тъга и плач
започнал гладен да се щура.

И тропнал с крак,
и тръгнал пак
на път към чуждите градища,
да дири там
храна и сам
да пее в топлите огнища!