Атанаска Методиева

Атанаска Методиева е родена през 1987 г. в гр. Радомир. Завършва Българска филология през 2010 г. в Югозападен университет “Неофит Рилски”. От 2012 г. е редовен докторант в същия университет. Занимава се с руска литература от няколко години. Интересите й са насочени към жанровете, темите и спецификата на теченията в синхронен план в руска литература от първите десетилетия на ХХ век. В момента работи по дисертационен труд, в който съпоставя проблеми на развитието на различни литературни групи и течения. Публикува в специализирани сборници, електронни издания и годишници.


Публикации:


Критика:

ЛИТЕРАТУРНИЯТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ КАТО АВТОБИОГРАФИЧЕН АЗ/ брой 56 ноември 2013

ДВУЛИКИЯТ ЯНУС - В СМИСЪЛА НА БИТИЕТО/ брой 56 ноември 2013