ИЗ ПИСМО НА ДИМИТЪР ДОБРЕВ ДО ГЕОРГИ ХРУСАНОВ

Из писмо на Димитър Добрев до Георги Хрусанов

Аз ще се боря до край. Радвам се за едно, че спечелих на своя страна най-добрите сили в младежката литература - това желаех, постигнах го. И ще видиш какво ще направя от година втора. Вестникът ще излиза в 8 страници и с безплатни приложения.

Месечник ще бъде, но ще искам младежта да се почувства волна за творба в колоните на „Светлоструй”, като напълно ще дам свобода на твореца-младеж. и не само в областта на художествената литература.

Младежът трябва да се прояви, да даде своята дан и в критическата мисъл. Той трябва да даде своята дан и на културно-обществения живот на рода ни. Той - вечният идеалист…

6 декември 1928 г.