ЗИМЕН ДЪЖД

Салис Таджер

                  На Георги Караславов

Зимен дъжд навалял е. Студено.
Зимен дъжд вън вали вместо сняг.
Хлипа някой дълбоко във мене.
Аз ли плача? Не. Някой хлапак.

Кой е той и защо в мене плаче?
Онемял съм и болен съм аз.
Гарван черен на покрива грачи.
Зимен дъжд! Зимен дъжд в късен час.

Сбогом, лято и есен! Студено.
Зимен дъжд вън вали, вкаменено
е сърцето без ласка и вест.

Януари дошел е - и плаче
едно босо и мило хлапаче,
неумряло у мен и до днес.

1981