ЕДИН БЛАГОСЛОВЕН ПОЛЕТ

Ана Александрова

Овладяла тайнството да сътворява трепетни от багри и звуци художествени образи, населяващи примамни, фантазни светове, Павлина Павлова обогати родната литература с ново, ярко доказателство за многостранното си творческо дарование и непоколебим, съзидателен характер.

Полетите на нейното развихрено въображение и драматургически конструктивна мисъл са сътворили нов, увлекателен, изпълнен с романтика свят, възславящ детството, населено от дързостни небивалици и щедро добротворство. Фантастичното извисяване над оригинално поднесените примамки на хлапашка дързост се редуват с увличащи приумици на вдъхновено детско съзидание и низ от битови събития.

Премеждията, изпъстрили забавните страници на романа увличат в благославящо, устремно странстване към един като че ли реално оживял и повелителен фантазен свят. С покоряваща художественост се нижат премеждия и подвизи, опасни хрумвания и духовни извисявания.

Красотата на родната природа и величието на историческите подвизи увличат и омагьосват дори възрастния читател към забавните немирства на героите, карат го да се вгледа отново в света с очите на дете и да полети към неоткрити истини и нравствен героизъм…

В новия роман на Павлина Павлова се пресичат географски ширини, историческата легендарност на отминали епохи и устремът към съзидание, в резултат на което се е получило увлекателно четиво. И най-главното - разкрива се необятен простор пред бъдещия живот на малчуганите-читатели, защото се докосват до свят, наситен от нравственост и красота.

И нека завърша възторжената си оценка за новия роман, сътворен от П. Павлова с кратък откъс от пролога на “Полет с невидими криле”:

“… и в този полет, подобен на глухарче, тъмнината отстъпи към пропастите и пещерите. Съзря как нежно слънце протяга лъчи - като стълбички. По една от тях, най-вълшебната, той ще се изкатери към големия и светъл ден, който го очаква нетърпеливо…”

Не ни остава нищо друго, освен да приветстваме новосътворената увлекателна творба на Павлина Павлова с благословеното “На добър час!”


Павлина Павлова, “Полет с невидими криле”, Роман за деца, Изд. Български писател”, 2013 г.