Ян Пиларж

Ян Пиларж (Jan Pilar, 09.09. 1917, село Стржибржец - 19.10.1996, Прага) е чешки поет и преводач. Завършва гимназия (1936) и филология във философския факултет на Карловия университет. След 17.11.1939 г. е изпратен в концентрационния лагер Заксенхаузен. После работи като чиновник. След края на войната е журналист, работи в Съюза на чехословашките писатели, бил е главен редактор на издателство „Чехословашки писател”. Награден за високи заслуги към литературата. Заслужил деятел на културата. Поетични сборници: „Ябълкова градина” (1939), „Тъгата на Орфей” (1940), „Любовни писма” (1941), „Дом без прозорци” (1942), „Вълни” (1943), „Любовни приключения” (1944), „Ведро” (1946), „Сняг” (1948), „Земна радост” (1950), „Звезда на живота” (1953), „Дърво не се погребва” (1957), „Розата разцъфва пред мене” (1961), „През родния край препуска кон” (1967), „Жълтият лист” (1972), „Кръгове по водата” (1975), „Земя като зелена лъка” (избрани стихове, 1977), „Очи в очи” (1979) и др. Превежда полски (Кохановски, Норвид, Словацки, Лешмян, Тувим, Галчински, Броневски), руски, български (Ботев, Вапацаров), испански (П. Неруда) поети. Издава поетичен преразказ на „Илиада” от Омир (1979). Пише есета, произведения за деца, мемоари.


Публикации:


Поезия:

АЗ РАНИТЕ СИ УЧЕХ СЕ ДА КРИЯ/ превод: Вътьо Раковски/ брой 53 юли 2013

ВЕСЛАТА РЕЖАТ ГЛАДКАТА ВОДА/ превод: Вътьо Раковски/ брой 97 юли 2017