ОТ ПРОЗОРЕЦА

Димитър Пантелеев

От малкия прозорец
на бащината къща
пред мене се разгръща
широката земя:
реки, гори, балкани,
полета разорани
и кичести села.

От малкия прозорец
на бащината къща
обикнах аз земята,
която ме роди,
в която са живели,
въставали и мрели
деди и прадеди.