Селма Лагерльоф

Селма Лагерльоф (Selma Ottiliana Lovisa Lagerlof, 20.11.1858, Морбака, - 16.3.1940, пак там), шведска писателка, е родена в семейство на офицер. Завършва висша учителска семинария през 1885. В 1891 г. публикува романа «Сага за Йоста Берлинг». В много от произведенията й се противопоставя на капиталистическата цивилизация опоетизираният патриархален бит и приказната романтика: сборниците с новели и легенди «Невидими връзки» (1894), «Кралиците на Кунгахела» (1899), «Легенди за Христа» (1904) повестта «Парите на господин Арне» (1904) и др. Следват романите «Чудесата на Антихриста» (1897), «Йерусалим» (в 2 т., 1901-1902) и «Императорът на Португалия» (1914). Автор на книги за деца «Чудесното пътешествие на Нилс Холгерсон през Швеция» (2 т., 1906-1907), историческата трилогия, включваща «Пръстенът на Льовеншолдови» (1925), «Шарлота Льовеншьолд» (1925) и «Ана Сверд» (1928). В 1920-1930-те г. се обявява срещу международната реакция и военната заплаха. Носител на Нобелова награда (1909). Член на Шведската академия (1914). На български език са публикувани още в началото на 20 век нейни творби - «Легендата за единъ чифликъ» (1919) и др., а по-късно «Чудесното пътешествие на Нилс Холгерсон през Швеция» (1976, 1980), «Сага за Йоста Берлинг» (1984), «Пръстенът на Льовенсколдови» (1992), «Тайнственият пръстен» (1995) и «Легенди за Христа» (1997).


Публикации:


Проза:

КОЛЕДНА ПРИКАЗКА/ брой 78 ноември 2015

СПОМЕН ЗА БАЩА МИ/ превод от немски: д-р Живка Драгнева/ брой 91 януари 2017

ЧЕРВЕНОШИЙКАТА/ брой 108 юли 2018


За Селма Лагерльоф:

СЕЛМА ЛАГЕРЛЬОФ И СВЕТЪТ НА НЕЙНОТО ТВОРЧЕСТВО/ Людмила Брауде/ брой 50 април 2013