Никола Боало

Никола Боало-Депрео (Nicolas Boileau-Desprеaux), френски поет и критик, е роден на 01. 11. 1636 г. Париж в старо буржоазно-чиновническо семейство. Изтъкнат теоретик на класицизма. Учи богословие, после право, което завършва, става адвокат, но се отдава на литературна дейност. Придворен историограф на Луи XIV (1667). Автор на «Сатири» (1660-1668), «Послания» (1669-1695), поемата-трактат «Поетическо изкуство» (1674), «Аналой» (поема, 1674-1683), «Диалог за героите на романа» (1688), «Критически размисли за Лонгин» (1694-1710), «Писма до Шарл Перо» (1700), оди, епиграми. Свързва го приятелство с Расин, Корней и Молиер, които подкрепя. Член на Френската академия (1683). Умира на 13.03.1711 г. в Париж.


Публикации:


За Никола Боало:

БУАЛО/ автор: Д. Б. Митов/ брой 50 април 2013