Владимир Мусаков

Владимир Илиев Мусаков, изтъкнат български преводач, е роден на 07.05.1928 г. в Свищов. Завършва гимназия и прогимназия в София. Учи право в СУ и финанси във Висшия икономически институт „Карл Маркс”. Редактор в БТА (1958), контролен редактор в Българската енциклопедия на БАН (1961-1962), редактор в литературния отдел на телевизията (1962-1964), в информационния център към издателство „Народна култура” (1964-1966), хоноруван преводач и сътрудник на изд. „НК” (от 1966). Владее немски, английски и руски език. Превежда 11 романа на Карл Май в периода 1943-1947 г. Преводите му на български език включват над 100 творби от чужди автори - Ерих Кестнер (10 негови книги, 1946-1965), Х. Бьол, Л. Фойхтванер, Х. Кирст, К. Емис, Х. Хартунг, В. Бредел, А. Малц, стихове от Кестнер, Лонгфелоу, Уитман, Рилке, пиеси от Брехт и Голдсуърти и др. Автор на радиопиеси по мотиви от произведения на Кестнер, Л. Франк, Ал. Беляев и др., предговори, рецензии, статии, очерци в литературни издания, интервюта с писатели. Умира на 08.01.1966 г. в София.


Публикации:


Преводи:

Фридрих Шилер - ЖЕРАВИТЕ НА ИВИК/ брой 44 октомври 2012

Райнер Мария Рилке - ПОКОЙ/ брой 44 октомври 2012