Георгий Д. Гачев

Георгий Дмитриевич Гачев, руски философ, културолог и литературовед, е роден на 01. 05. 1929 г. в Москва, в семейството на българския комунист и политически емигрант, музиковеда и литератора, директор на издателство „Световна литература” Димитър Иванов Гачев от Брацигово (1902 -1954) и музиковеда от еврейски произход Мира Семьоновна Брук (1904, Минск). Завършва романо-германска и славянска филология в МГУ (1952). Учителства в средно училище в Брянск (1952-1954). От 1954 г. работи в АН на СССР (РАН): в Института за световна литература (1954-1972), Института за история на естествознанието и техниката (1972-1985). От 1985 г. е водещ научен сътрудник в Института за славянознание и балканистика. Член на Съюза на писателите на СССР (1965). Доктор на филологическите науки (1983), докторска дисертация -„Развитие на художествения образ в литературата”. Академик от РАЕН (1994). Книги: „Ускорено развитие на литературата” (1964), „Съдържателност на художествените форми. Епос. Лирика. Театър” (1968; 2008), „Животът на художественото съзнание: очерци по история на образа” (1972), „Творчество, живот, изкуство” (1980), „Образът в руската художествена култура” (1981), „Националните образи на света” (1988; 1995), „Науката и националните култури: хуманитарен коментар за естествознанието” (1992), „Образите на Индия: опит за екзистенциална културология” (1993), „Живот с Мисълта” (1995), „Космо-Психо-Логос” (1995; 2007), „Америка в сравнение с Русия и Славянството” (1997), „Въображение и мислене” (1999), „Есен с Кант” (2004) и мн. др. Носител на орден „Кирил и Методий” (НРБ; 1980), награда „Паисий Хилендарски” на БАН и Софийския университет (1980, за монографията „Ускореното развитие на културата”), медал „Марин Дринов” (2003). Доктор хонорис кауза на БАН (2003). Произведенията му са превеждани на арабски (1987) и български (1979, 1982, 1988, 2003). Умира при пътно транспортно произшествие на 23.03. 2008 г. в Москва.


Публикации:


За Георгий Д. Гачев:

ВЕЛИК УМ/ автор: Панко Анчев/ брой 49 март 2013

КОГА, ЗАЩО И КАК ЛИТЕРАТУРАТА СЕ РАЗИВА УСКОРЕНО/ автор: Панко Анчев/ брой 53 юли 2013