МЕСЕЧКО ЯСЕН…

Нино Николов

Месечко ясен,
месечко бял,
много си скитал,
много видял.

Знаеш на пръсти
родния край
в златната есен,
в китния Май.

В зимната хала,
в летния зной -
вечно на път си,
нямаш покой.

Тебе ще питам,
месечко бял,
дето си много
скитал, видял.

Край тъй чудесен
и край тъй богат
има ли друг
на белия свят?