ПИСМО НА ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА ДО ДИМИТЪР ДОБРЕВ

ПОЩЕНСКА КАРТА ОТ ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА
ДО ДИМИТЪР ДОБРЕВ В СЕЛО ЩРЪКЛЕВО,
ЧЕ Е ИЗПРАТИЛА ЗА ОТЗИВ НОВАТА СИ КНИГА

гр. София, 21 април /19/36 г.

Г/осподи/н Добрев,

Изпратих Ви - лично Вам - и за отзив в „Светлоструй” новата си книга „Сърце човешко”. Вярвам, че вече сте я получили. За жалост, този път не можах да удържа /на/ обещанието си за великденски стихове. Тъкмо преди Великден целият месец бях заета с печатането на книгата си. След това си навехнах зле кракът, цялата великденска ваканция се занимавах с лекуването му, пък и до днес още, и нямам никак настроение за стихове.
А аз, както знаете, не мога да пиша кога да е и как да е. - Чувствувам се много уморена и изчерпана този месец. - Затова Ви моля да /ме/ извините за неизпълненото обещание.

                                                                                                          С поздрав: Е. Багряна

—————————–

МСС - Щръклево, осн. ф. № 498. Ръкопис. Оригинал.

В. „Светлоструй”, год. VIII. бр.8, април 1936 г., стр. 6 - „Елисавета Багряна - „Сърце човешко”, статия от Димитър Добрев

СВЕТЛОСТРУЙ: Документален сборник 1928 - 1941 /Състав. Веселин Тачев и др./ - Русе : Държавен архив, 1991 г.