Олег Бородкин

Олег Александрович Бородкин, руски поет, e роден през 1959 г. Публикува във в. „Затра”, „День литературы” и др. Много популярен поет в Русия. Живее в Москва. Членува в московската писателска организация на Съюза на писателите на Русия.


Публикации:


Поезия:

ЦЕРЕТЕЛИ/ превод: Георги Ангелов/ брой 46 декември 2012


За Олег Бородкин:

СЕДЕМТЕ НЕБЕСА НА РУСКАТА ПОЕЗИЯ/ автор: Владимир Винников/ брой 120 септември 2019