ЛЯТО Е ТВОЕТО ИМЕ

Демир Демирев

ЛЯТО Е ТВОЕТО ИМЕ

Ветровете
бързоногите
отнесоха
тъмните
плажове
изгориха
спомените
и честите лъжи
за лятото
и голотата
на живота
в очите ми
остана само
знакът
на морето
и на лятната
сянка
подпрял се
смеха ти!


СЪБУЖДАНЕ ОТ ЕДИН СЪН

С музика
нахлу
светлото
в тихото

ех, в лятото

гроздобера
на хладки
устни!


КОСИ ЗА СПОМЕН

На седлото
на раменете
дълга
дълга
плитка
трептеше

не питай

растеше
по-гъсто
от Млечния път!