СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ НА 80

превод: Литературен свят

На 27 ноември 2012 г. години поетът, писателят, публицистът, главният редактор на сп. «Наш съвременник» Станислав Юриевич Куняев ще навърши 80 години

Той е роден в Калуга. Там завършил и училище. Предците му са земски лекари, офицери, губернски чиновници, един от тях писал стихове и дори публикувал сборници в Петрозаводск.
През 1960-1970 -те г. Куняев е от групата на поетите от т. нар. „тиха лирика”, опираща се на коренните традиции на руската поезия (ярки представители - Николай Рубцов, Владимир Соколов, Анатолий Передреев, Юрий Кузнецов).
Издал е около 20 книги със стихове, проза, публицистика. Най-известни от тях са «Вечна спътница», «Свитък», «Ръкопис», «Дълбокият ден», «Избрано».
Станислав Куняев поема щафетата на руското национално движение в литературата от своя предшественик Сергей Викулов и от 1989 г. става главен редактор на водещото руско литературно и обществено списание «Наш съвременник», обединило най-добрите литературно-патриотични сили на страната (такива като Василий Белов, Валентин Распутин, Юрий Кузнецов, Александър Проханов, Владимир Личутин, Вадим Кожинов).
През последните години той публикува тритомника със спомени «Поезия. Съдба. Русия» - несъмненото литературно събитие в началото на третото хилядолетие.
Редакцията на «Русский Вестник» сърдечно поздравява Станислав Юриевич Куняев със знаменателната дата и му желае Божията помощ в труда му за благото на Отечеството. На многая лета!


Русский Вестник, 26.10.2012