ПАЗАРНА ТРЕСКА

Красин Химирски

Купете си живот безгрижен! -
рекламите
     крещят
     кресчендо.
Небивала е разпродажбата.
Купете си любов,
            приятели,
            съдба!
Тук всичко се продава.
Земята, по която стъпвате.
Животът земен и задгробен -
за вас със специално намаление.
От хиляди разпятия
ръце протяга Джизъс Крайст.
Кесията отваря райските врати.
Порокът само е безплатен.
Обидили сте черен,
зачернили една земя
и не един народ изтребили.
Металът
       всичко
            опрощава.
Покорните данъкоплатци
като стандарта си надути
смирено плащат лептата.
И банките ви пълнят,
метресите хрантутят.
Да харчите без угризения
високите ни идеали.
И след употреба лека
изгодно да ги препродавате.