ИЗ „ЗАЗОРЯВАНЕ” (1964)

Иван Коларов

***

Между светлите нишки на летния дъжд
една мълния - бяла совалка - премина
и след час по небето, нашир и надлъж,
засия изтъканата синя коприна.

***

Слънцето изплува сред затишие
и се спря на синята черта:
сякаш че - преди деня да впише -
някой сложи точка на нощта.

***

От южняка ласкаво люлян,
минзухарът грей и кима -
жълта свещ до белия саван
на издъхналата зима.

***

Поточето е като спряло -
тъй бавно из леса пълзи:
да имат бистро огледало
и белоногите брези…

—————————–

ЕПИГРАМИ

НЕОНОВО ИЗКУСТВО

Величествените платна
родиха се край мигащи борини,
а при неоновата светлина
се раждат мижави картини.

ИЗЛИШНИЯТ

Осем часа на ден указания дава
как работното време да се уплътнява.

СКРОМНОСТ

Аз отбягвам нескромните хора,
аз приканвам към скромност и вас.
Аз за своя талант не говоря,
аз клеймя самохвалството. Аз…

КОМПЕТЕНТНОСТ

Епиграмите харесвам, братко,
но защо ги пишеш толкоз кратко?