Александър Шунков

Александър Шунков (Александр Шунков, 1971) e руски учен, кандидат на филологическите науки, доцент, заместник-ректор по научната и иновационната дейност на Кемеровския университет за култура и изкуство (Русия). Автор на научни трудове, посветени на изучаването на руската литература от XVII век, литературното творчество на цар Алексей Михайлович («Жанр послания в русской литературе XVII века: на материале эпистолярного наследия царя Алексея Михайловича»). Сфера на научните му интереси са и проблемите на междукултурната комуникация. В тази насока е публикувал редица статии в чуждата преса: «Dyskursy trzeciego tysi?clecia», Szczecin, 2011 (Польша), «Homo communicans: человек в пространстве межкультурных коммуникаций», Шчечин, 2012 (Полша). Член на Руското общество на преподавателите по руски език и литература (РОПРЯЛ).

За връзка с автора: alexandr_shunkov@mail.ru


Публикации:


Критика:

ЧОВЕКЪТ И ВРЕМЕТО В РОМАНА НА НИКОЛА ИНДЖОВ „ПО СЛЕДИТЕ НА НОРВЕЖЕЦА”/ брой 43 септември 2012


Публицистика:

IN MEMORIAM НИКОЛА ИНДЖОВ/ превод: Мина Карагьозова/ брой 127 април 2020