Рудолф Фабри

Рудолф Фабри (8.02.1915 - 11.02.1982) е словашки поет и журналист. Учи живопис и география, но не става преподавател. Първото си стихотворение публикува през 1933 г. в студентско списание. През 1938 г. се установява в Братислава. Работи като редактор десетилетия наред. Пенсионира се през 1975 г. Автор на книгите „Отсечени ръце” (1935), „Водни часовници, пясъчни часовници” (1938), „Букет за живота” (1953), „Всеки веднъж се връща” (1964), „Смъртен вятър над гнездата” (1969), „Покана от небето” (1972), „Скала некаменна, чука нескалиста” (1973), „Кървава роза на щита” (1977), „Метаморфоза на метафората” (1978) и др. Автор на проза, либрета, радиопиеси. Заслужил деятел на културата.


Публикации:


Поезия:

ЗВЪНИ РОДОПСКА ПЕСЕН/ превод: Димитър Пантелеев/ брой 42 юли 2012

ОБИЧАМ ЕСЕНТА/ превод: Пенчо Симов/ брой 45 ноември 2012