ПОСВЕЩЕНИЕТО

Иван Есенски

В размитите пространства на преситеното от битови недоимъци ежедневие все по-рядко срещаме хора, отдадени с безусловна, възрожденска страст на словесната култура, на поезията. То е събитие ако просто се яви личност с цялостна и богата духовна същност, камо ли човек, посветен и посветил се без остатък на нелеката и често недооценена мисия в защита и прослава на нашия свещен поетически език. Защото това е посвещение свише, в него личната воля е само изпълнител, то е продиктувано от народните нужди, тоест, това е повеля небесна. С каквито и “научни” аргументи да обезценяваме този факт, между каквито и изкривени логически огледала да го въртим, последната дума е единствено на Високото Слово и то не се съобразява нито с амбициите, нито с джобния ни егоизъм. Ахмет Емин Атасой е от посветените избраници. Топъл, широк и жизнерадостен човек, плодотворен като земята на родното му Крайдунавие, искрен и преливащ от доброта, Ахмет Емин Атасой половин век е очарован от вълшебството на българската изящна словесност. От 1989 г. живее в Турция, където продължава активната си творческа дейност и полага усилия за представянето на българската литература на турския читател.
С апостолска всеотдайност Ахмет Емин Атасой продължава работата по съставянето на цялостна антология на българската поезия, която е започнал още като студент в СУ “Кл. Охридски”. Уникалната творба от 800 страници е съставена и преведена от него на турски език с био-библиографични справки на авторите (от Христо Ботев до Екатерина Карабашева) - дело, достойно за усилията на цял специализиран институт. Участвайки в програмите на редица телевизионни канали Ахмет Атасой запознава заинтересованите турските зрители със съвремените аспекти на българската литература и публикува десетки статии в печата; нему дължим над петдесет представяния на преведени от него български поети в престижната 23-та страница “Световна поезия” на “Джумхуриет китап” - един от най-авторитетните литературни седмичници в Турция. Ахмет Атасой е автор на няколко стихосбирки на български и турски език. Книгата, която държите, е жива сплав от интонациите и търсенията на две поетически култури - разноезични и сходни, различни и така еднакви.
Поетът Ахмет Емин Атасой е сплел плитка от техните най-красиви клони в едно отрупано с цвят поетическо поречие, дало живот и надежда на толкова история. През него вървят, запътени доверчиво към утрешния изгрев виновниците за съкровените му песни - неговите приятели, жителите на тази разломна и прекрасна земя - днешните хора.