ОРЛОВО ПЕРО

Сергей Кутанов

ОРЛОВО ПЕРО

Връщайки се у дома,
никой не очаква
да види орел,
кацнал на балкона му.
Как може гигантската птица
да се качи на деветия етаж?
Какво ще търси там?

Веднъж
намерих на балкона си
едно орлово перо.
Може би,
да се опитам
да пиша с него?..


МОЯТА АЗБУКА

Иначе
не би могло да стане.
Оранжева сянка –
върху сини хълми,
замах на междуселски път –
върху далечен склон
под червеникави тризъбци
на дървета.
Тука,
в града е селцето.
Над буквите-къщи
издигат се
ударения-комини
и димни удивителни.

Това е
моята азбука.


* * *

Дано досънувам докрая
тоя странен сън:
уж сме в една горичка,
в един непознат училищен двор.
Да, ние сме в горичката
сред оня училищен двор,
и звънецът звъни.

Дано да разгледам
и най-тънката линия
на твоите рамене,
зад които се виждат момченца,
играещи на волейбол,
сетне да те прегърна
в полутъмния коридор
за един миг,
който не може да се повтори.

И напълно е изчезнало от моя сън
онова, покрито с прах колело,
забравено отвъд училищната сграда,
названието на града,
към който бързах…
Дано досънувам докрая тоя сън
и да науча,
че той не се е свършил…

Дано!