РЕФЛЕКСИИ –ЧАСТ 8

Здравко Кисьов

***
Дали кошмарите, които съм имал, не съм ги сънувал, а са били самата действителност?

***
Как да не бъдеш песимист и скептик, след като и стрелката на компаса сочи винаги и единствено само север!

***
Не чукайте на вратата на моя сезам, не произнасяйте заклинания и магически формули! Той е отключен и няма вече съкровища там - всичко, което съм имал, доброволно раздадох.

***
Гледам написаното върху белия лист: буквите се държат за ръце, но думите, думите - те защо са разединени?

***
В звука на гайдата винаги чувам гласа на ярето, от чиято кожа тя е направена.

***
Всяко дърво шуми различно, според количеството и вида на листата си, но гората уеднаквява техния говор.

***
Само когато съм с теб, дланите ми говорят повече от устните.

***
Понякога повече се страхувам от това, че ще бъда разбран, а не че няма да бъда.

***
Струва си да се замислиш над обстоятелството, че колкото и да е лека, всяка снежинка си тежи на мястото.

***
Порязах си пръста. И като надуши кръвта, тълпата се нахвърли върху ми.

***
Колко мълнии са поразили камъка, докато накрая го превърнат в пясък. И какво е нужно пясъкът да стори, за да се превърне пак във камък?..

***
Капки дъжд - като пролетни пъпки по клоните на дървото. А може би наистина са напъпили клони - като капки пролетен дъжд!

***
Удивително!..- Когато си коленичил, вместо да се увеличава, разстоянието между тебе и Бог се скъсява!

***
Плаче свещта, плаче със восъчни сълзи свещта, плаче, защото разбира: свети ли, значи умира.

***
Когато застана пред раззеленено или цъфнало клонче, юмрукът ми сам се разтваря.

***
Непрекъснато отдавам на другите нещо от себе си и въпреки това оставам цял.

***
Пред Страшния съд ще претеглят единствено сълзите, - казва Чоран, но не уточнява чии сълзи - нашите или на разплаканите от нас.

***
Тази картина беше толкова банална, че трябваше да я окача на стената “надолу с главата”, за да разпалва поне малко въображението.

***
Колкото и да я изтезаваше водната струя, скалата в подножието на водопада упорито мълчеше.

***
Забелязал съм в работата си като преводач, че слабите стихове винаги са по-трудни за превод.

***
Живот, кратък като японско тристишие: Младост, Зрелост, Старост.

***
Присмиваха му се, че е тромав и върви като патица. И точно заради тях се научи той да лети.

***
Мисля за вечността като за циферблат без цифри на часовник без стрелки.

***
В библейските времена, от Адамовото потомство най-дълго живял Матусал - деветстотин шестдесет и девет години.Но когато предавал Богу духа си, според един апокриф, въздъхнал: “Господи, колко е кратък животът!”

***
Вятър люлее върхарите на дърветата.И те сякаш записват вълненията си върху синия лист на небето.

***
И днес се събудих.

***
Но аз съм била вече тук! - удиви се снежинката, съгледала Земята, падайки от бездънната вис.

***
Когато разтварям двете крила на прозореца, домът ми потрепва, сякаш иска да полети, но земята не му позволява.

***
Мисля, че винаги ще има и такава картина: В подножието на жилищен блок със всички удобства, децата от блока си правят от вехтории колиба.

***
Колкото повече остарявам, толкова по-приведени стават плещите ми. Сякаш всеки момент оттам ще се покажат крилете, които трябва да ме отнесат безвъзвратно в безкрайността.

***
Само една сричка, с която да се каже всичко? - Бог.