КОКИЧЕТО

Марко Марков

КОКИЧЕТО

Още под снежеца спеше
малкото селце
и капчук един туптеше
като сърчице.

Още бляскаха с ледунки
тихите стрехи
и трептяха като струнки
булчици-елхи.

Още свит бе до комина
врабчо плах и чер
и светулкаше в пъртина
подранил фенер.

А пък то снега отметна
с ласкава ръка -
и потрепна, и просветна
бяла светлинка.

По добрия вятър прати
то до всички вест:
„Тук съм, друже. Пролетта ти
тук пристигна днес.”


ПРОЛЕТ

Сребърна вода звъни,
трепка ясно цвете.
Тънконогите сърни
гледат върховете.

Там сред синева и сняг
слънцето изгрява,
за да светне всеки праг
в моята държава.

Цветето да позлати,
да звънти с водите,
с блясъчета да лети
в пътя на сърните.

Да ги надари с петна
нежни и лъчисти
от зелена светлина,
минала през листи.

И да чува до звезда
и до морна клепка:
звънка сребърна вода,
ясно цвете трепка.


АПРИЛ

Тича снежна вода
под крилете на птици.
В нея плаха звезда
мие златни зеници.

Пак по земната гръд
бягат радостни тръпки.
Чака старият път
млади, пъргави стъпки.

Търси мокро щурче
песента си звънлива.
А водата тече
и в небето се влива.


РОСА

Високо, високо
над сънни земи
момче светлооко
лицето си ми.

Когато разтвори
то топли очи,
във всички простори
струяха лъчи.

Водата небесна,
с която се ми,
политна, проблесна
над будни земи.

Виж капките златни
добра синева -
блестят необятни
в зелена трева.


БРОИЛКА

Срещнали се на поляна
сред Балкана
една врана неразбрана,
две калинки на по две годинки,
три комарчета, добри другарчета,
четири светулки, бръмбаркови булки,
пет пеперуди, пъстри и луди,
шест щурчета с чисти гласчета,
седем водни кончета - вихрогончета,
осем скакалчета - виж ти, цяла чета!
и девет мушици с клети душици…
Сега на поляната
е само враната,
корема си издула
като кръгла нула.


МИШЛАНДИЯ И ЛАПЛАНДИЯ

Срещна веднъж в прашната книжка
полската мишка домашната мишка.

И тъй й рече, та чак я слиса,
след като с нея тя се здрависа:

- Между нас, сестро, разлика няма,
живеем и двете в беда голяма,

само че ти гладуваш в мазето,
аз правя същото, но сред полето.

Така е, защото живеем в Мишландия,
Вместо в страната богата Лапландия.

Но тя се намира на страница друга,
далеч от мазето, полето - и Юга.

Зная, че в нея вали на парцали
снегът - и веят бури и хали.

Но зная още, иска ли питане -
студа пред глада е за предпочитане.

Как там да отидем интересува ни,
след като двете сме тук нарисувани?…


ДЪЖДЪТ

Щом се пукне пролет,
всички ми се молят:
- Бърже идвай ти,
грижи ни спести!

Лято щом настане,
цял народ въстане:
- Бърже идвай ти,
грижи ни спести!

Дойде жълта есен,
чувам тази песен:
- Бърже идвай ти,
грижи ни спести!

Идвам чист, добър -
срещат ме с чадър!


СЛУЧКА В РЕКАТА

Днес замрели са в почуда
из реката всички рибки:
Проска мама Каракуда
и защипва вместо с щипки

своето пране сребристо,
изцедено, много чисто
с десет малки, тихи рачета,
осмокрачета, юначета

без да пита тя дали
няма тях да ги боли.


СВЕТЛАНА

Толкова дълго бе взряна в небето Светлана
в лунната вечер, от топли звезди осияна,
че ще блещукат в очите й дълго звездички,
а по лицето й - кръгли, златисти лунички.


КАКА СВРАКА

На разрошената драка
сред смълчаните гори
кацна в мрака кака сврака
и ще вряка до зори.

Днес отново тя научи
как, кога, къде, защо
и какво в леса се случи
и с кого се случи то.

И сега с тъга безкрайна,
с глас прегракнал, ред по ред,
ще разкаже всяка тайна
тя на всички под секрет.


ЕСЕННА ПЕСЕН

Щом жерава с мокри,
печални криле
потрепва над покрив
и щедро поле,

щом слънце по пладне
не роши коса,
тревата щом падне
под звън на коса,

щом въздуха драсне
самотно перо
и в дланите расне
дъждовно сребро,

щом стенещи клони
превие бреза
и плахо отрони
прозрачна сълза,

щом вятър потръпва
дори в песента,
на пръсти пристъпва
към нас есента.


СЛУЧКА В ГОРАТА

Там, под дъгата, с ласка простряна
над мократа още горска поляна,
шапка намери гъбката Мери
и се захвана тя да я мери.
Ето я, в локва сега е взряна
и е суетна, и е засмяна,
и е щастлива, че й отива
новата шапка, чудно красива.

Но погледнете: както се пери,
Мери започва в миг да трепери,
защото вижда в локвата Мери
как друга гъбка шапчица мери.
Проплаква Мери: -нека от тази
Двойница моя бог да ви пази!
Добре я зная, ще прави, ще струва
и на красива ще се преструва,
ще ви подмамва с пръстени, с гривни,
но не бъдете с нея наивни -
макар с хиляда шапки все нови
дните ви, хора, тя ще отрови!

А Бог се смее: - Защо ли плаче
това невръстно, мило глупаче?
Та тази локва е огледало,
в което то себе си е видяло!

Но вие все пак се пазете, защото
верно е, двойник има доброто -
зло се нарича и се прикрива
даже под шапка чудно красива.