ПРОЛЕТЕН ВЯТЪР

Димитър Костадинов

                                                    На Георги

Грошове златни ли ще събираме цял живот?!
Ех, тези грошове, никой богат не събира със пот…

От очите ни сълзи ще капят, но никога няма да можем
разяреното его със златно велможие да утaложим…

…Господ друго е дал на сърцето ни и на душите ни святи -
искрени все да останем и пред децата ни, и пред приятели.

…Там - по безплодните клони - гарвани нека да грачат.
Господ единствен ще прецени
             гарвани колко могат да пеят
             и колко да плачат.
Ехото тяхно прилича на ехо от невестулки,
             гризачи и безпощадни кълвачи.

…Още сънувам как от гарванов глас ставам ням и стъписан.
Рани лекувах, но ме налитаха вълци разбойници
              и Кума Лиси орисани,
гълъби - двойници на кукумявки и бухали нощни,
и ме налитаха кучета бесни по пътища есенни;
              и ме налитаха луднали хора
              с очи на бостанско плашило…

…Ех, ако може да имам очи на безочник,
              а после с очи на пшеничено зрънце
              да се огледам в очите на вечното слънце,
в ръцете на Господ ще пратя
                                 най-мъжкия полъх на пролетен вятър!

05. 05. 2012
гр. Бургас