Николай Конрад

Николай Йосифович Конрад [1(13).03.1891, Рига, - 30.09.1970, Москва] е съветски изтоковед, основател на съветската школа на японоведите, академик на АН на СССР (1958; член-кореспондент 1934). През 1912 г. завършва Петербургския университет и Практическата източна академия. В 1913-1950 г. работи във висшите учебни заведения на Киев, Орел, Ленинград и Москва (от 1926 професор), подготвя множество специалисти-изтоковеди. Автор на трудове по литературознание, езикознание, история и история на културите на Япония, Китай и Корея, както и на преводи на писмените паметници на тези страни на руски език. Член на Главната редакция на “Световна история”, автор на много от разделите й. Награден с 2 ордена Ленин, 2 други ордена, медали.


Публикации:


Публицистика:

ДУ ФУ/ брой 40 май 2012

ЛИ БО/ превод: Татяна Любенова/ брой 44 октомври 2012