Джансуг Чарквиани

Джансуг Авдидович Чарквиани, грузински писател, е роден през 1931 г. в село Лечхуми. Лириката му се отличава с публицистичност, граждански патос. Сборници: „В тишината на една нощ” (1958), „Небе и фонтан” (1961), „Герданите на Тамуна” (1968), „Дългият коридор” (1968), „Слънчеви изгреви” (1970), „Желязната ризница” (поема, 1972), „Лирически поеми” (1973), „Цъфтящо слънце” (1974), „Голямата светлина” (1975), „Адреси” (1978), „Стихове” (1979), „Аз и аз” (1984), „По земно време” (1987), „Черната пантера” (1988). Почетен гражданин на Тбилиси. Лауреат на Държавната награда „Шота Руставели”, наградата „Галактиона Табидзе”. Негова съпруга е литераторът и ученият Ирма Чхеидзе. Писател с активна гражданска позиция, през 2009 г. Чарквиани заявява: „Къде в „соросовци” има поне една троха любов и истина? Все още не мога да разбера към каква категория се отнасят те. Такива хора ще победим само с нашето единство.”


Публикации:


Поезия:

ОРЕЛ/ превод: Марко Марков/ брой 38 март 2012


Интервю:

ДЖАНСУГ ЧАРКВИАНИ: „ПОЕТЪТ Е БОЛКА, СТИХОТВОРЕНИЕТО - СТЕНАНИЕ”/ брой 38 март 2012