Галактион Табидзе

Галактион Василиевич Tабидзе [6 (18).11.1892, с. Чквииси, до Кутаиси, - 17.3.1959, Тбилиси] е грузински поет, академик на АН на Грузинска ССР (1944). Роден в семейство на свещеник и селски учител. Учи в Тбилиската духовна семинария (от 1908). Публикува от 1908 г. През 1914 г. издава първия си сборник със стихове. През 1915 г. пребивава в Москва, където се запознава с Блок, Брюсов, Балмонт. През 1916 г. се връща в Грузия и печата в списанието на грузинските символисти «Сините рогове». В края на 1916 г. отново е в Москва, после в Петроград. Очевидец е на Октомврийската революция от 1917 г. и неведнъж се връща в стиховете си към впечатленията от онези дни; например, в стихотворението «Идея» (1923) пише за Ленин, за щаба на въстанието - Смолни. За събитията от революцията е поемата му «Джон Рид» (1924). През 1918 г. се връща в Грузия, намираща се тогава под властта на меншевиките. Посреща с възторг победата на съветската власт в Грузия. Пише много, участва в литературния живот на младата република. През 1919 г. излиза сборникът му «Артистични стихове», в която личи влиянието на декадентската поезия. През 1924 г. е един от създателите на списание «Мнатоби» («Светилник»). През 1928 г. заедно с делегати на 6 конгрес на Коминтерна пътува из страната. Пише поемите «Епоха» (1930), «Революционна Грузия» (1931). През 1935 г. участва в работата на антифашисткия конгрес в Париж и след завръщането си публикува цикъл стихове за това пътуване. В годините на Великата Отечествена война 1941-1945 създава множество патриотични стихове («На оръжие, братя! », «Ще победим!», «Съюз на сърцата» и др.). В следвоенните години се изявява най-вече като лирик. Свързан дълбоко с традициите в националната литература, той е и новатор в поетичната форма. Народен поет на Грузинска ССР (1933). Награден с орден «Ленин» и орден «Трудово Червено Знаме». На руски излизат приживе книгите му «Избрано» (1953), «Избрано» (1956), «Стихотворения и поеми» (1958) и др. Стиховете му са преведени на много езици. В резултат на настъпилата депресия и алкохолизма пребивава в психиатрична клиника, където завършва живота си със самоубийство.


Публикации:


Поезия:

ТИ СИ НА ТРИНАДЕСЕТ/ превод: Марко Марков/ брой 36 януари 2012

ЕПОХИ ДРУГИ НЯМАТ ПРАВО/ превод: Нино Николов/ брой 41 юни 2012

ПОЕЗИЯТА ПРЕДИ ВСИЧКО/ превод: Нино Николов/ брой 43 септември 2012