Людмила Григорова

Людмила Григорова е доктор на филологическите науки, преподавател и литературен критик. Автор е на монографии, сборници с критика и есеистика, някои от които са „Творецът и неговият двойник (Проблеми на творческата личност в заподноевропейската литература през ХІХ и ХХ в.)”, „Автобиографизъм и творчество”, „Драма на парадокса (Оскар Уайлд в българския контекст)”, „Димитър Димов: La femme moderne (Български и европейски паралели)” и др.


Публикации:


Критика:

ЧОРАН - ОТНОВО НА БЪЛГАРСКИ/ брой 15 декември 2009

С МЕКОТО И БЛАГОРОДНО ДИХАНИЕ НА РОДОПА/ брой 36 януари 2012