Десислава Иванова

Десислава Иванова е родена през 1975 г. в Бургас. Завършила е Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, специалност “Българска филология” (1998). Докторант по стара българска литература към Научен център “Преславска книжовна школа” в ШУ (1999-2003). С научна и образователна степен “Доктор” (2003), тема на дисертацията: “Славянски маргинални текстове” (Автореферат. Шумен, 2003).
Редовен асистент в Катедрата по журналистика и масови комуникации в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” от 2003 г.
Научните й интереси са в областта на: медиевистика, история на книгата и на пресата, история на българската журналистика.
Участва в авторския колектив на учебното пособие:
Старобългарска книжнина. Литературни анализи. 9 клас (София, 2002, в съавт. с Г. Стоянова и В. Панайотов).

За връзка с автора: desinda@abv.bg


Публикации:


Електронни книги:

ДРУГАТА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА
ЖЕНСКИ СОВЕТИ – ПОДВЪРЗАЧОВИ ОТВЕТИ/ брой 4 декември 2008