Венета Янкова

Венета Янкова е завършила магистратура по “Българска филология” и магистратура по “Турска филология”. Доктор по филология (1990). Доцент по фолклористика в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.
Научните й интереси са в областта на: история на културата, медиевистика, фолклористика, етнология. Има публикации в България, Австрия, Турция, Русия, Украйна, Македония.
Автор на книгите:
“Между устното и писаното слово: фолклорът и народните жития” (1997);
“Етнокултурни взаимодействия” (2005);
“Топоси, памет, идентичности (Към фолклора на мюсюлманите и християните в Шуменско)” (2007).


Публикации:


Електронни книги:

ДРУГАТА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА
ОРИЕНТАЛСКИ РЕАЛИИ В ПОЕЗИЯТА НА ДИМИТЪР ПОДВЪРЗАЧОВ/ брой 4 декември 2008