Магдалена Костадинова

Магдалена Костадинова е родена през 1944 г. в Шумен. Завършила е Софийския университет “Св. Климент Охридски”, специалност “Българска филология”. Доктор по филология (1990) по “Теория на литературата”, тема на дисертацията: “Документалност в драмата” (Автореферат. Шумен, 1990). Специализирала в Москва и във Варшава. Асистент по “Теория на литературата” в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” от 1973 г. Доцент от 1995 г. Чете лекции по: “Увод в литературната теория”, “Теория на литературата”, “Теория на модерната драма”, “Социология на литературата”. Чуждестранен лектор в Краковския университет (Полша) за една година. Научните й публикации са в областта на: наратологията, документалистиката, теорията на драмата.


Публикации:


Електронни книги:

ДРУГАТА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА
ПРИКАЗНИТЕ ПОУЧЕНИЯ НА ДИМИТЪР ПОДВЪРЗАЧОВ/ брой 4 декември 2008