Милю Петров

Милю Петров е роден през 1944 г. в с. Попово, Ямболска област. Завършил е ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, специалност “Българска филология” (1969). Доктор по филология (1976) по “Най-нова българска литература”, тема на дисертацията: “Антихрист” в творческото развитие на Емилиян Станев: проблемът за неспокойния и търсещ човек в романа” (Автореферат. София, 1975). Специализирал в Москва и Минск.
Асистент и преподавател по “Най-нова българска литература” в ШУ “Епископ Константин Преславски” от 1975 г. Доцент от 1987 г. Чете лекции по “Най-нова” и “Нова българска литература”, по “Българска литература – част II”. Води спецкурсове: “Лириката на Атанас Далчев”; “Българският исторически роман”; “Българската емигрантска литература”; “Панорама на българския модернизъм”; “Българският модернизъм: власт на авторитети, системи, институции”; “Българският постмодернизъм”; “Литературата на Прехода”. Има множество статии в научния печат.
Автор на книгите:
“Стоян – Индже войвода – в живота, народните песни и литературата” (София, 1989. – 263 с.);
“Народни песни за Индже войвода” (Шумен, 1992. – 253 с.; второ изд. София, 2006);
“Село Попово – от най-стари времена до наши дни” (Шумен, 1993. – 301 с.);
“Смисъл и семантика на литературния дискурс” (Шумен, 1995. – 205 с.);
“Нова българска литература” (Шумен, 1996. – 206 с.);
“Минало и съвременност” (Шумен, 1996. – 220 с.);
“Високо пладне” (Шумен, 1997. – 220 с.);
“Българска литература. 1878-1944.” (Шумен, 1997. – 158 с.);
“История и литература” (Шумен, 2001. – 222 с.);
“Трима от големите (Ел. Багряна, Ат. Далчев, Св. Минков)” (Шумен, 2001. – 192 с.);
“Най-нова българска литература” (под печат);
“В долината, сред върховете” (Шумен, 2005. – 133 с.);
“Най-личен и най-прочут. 185 години от смъртта на Стоян Индже войвода” (Шумен, 2006);
“Йордан Йовков и някои проблеми на “инджеведението” (Шумен, 2007).
Съставител на сборника:
“Народни песни за Индже войвода” (първо издание – 1992 г.; второ допълнено издание – София, 2006).


Публикации:


Електронни книги:

ДРУГАТА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА
ДИМИТЪР ПОДВЪРЗАЧОВ И ЛИТЕРАТУРНИЯТ КРЪГ “ЗВЕНО”/ брой 4 декември 2008