Пламен Панайотов

Пламен Панайотов е роден през 1957 г. Завършил е Софийския университет “Св. Климент Охридски”, специалност “Българска филология” (1983). Доктор по филология (1995) по “Руска литература”, тема на дисертацията: “Философско-сатиричните романи на Иля Еренбург (“Хулио Хуренито”, “Тръст Д. Е.”, “Лазик Ройтшванец”)” (Автореферат, 1994). Специализирал в Русия. Има второ висше образование по специалността “Психология” (бакалавърска и магистърска степен).
Асистент по “Руска литература” в ШУ “Епископ Константин Преславски” от 1984 г. Доцент от 1996 г. Чете лекции по “Руска литература на ХХ век” и “Западноевропейска литература”. От 1999 г. до 2003 г. е чуждестранен лектор в Университета в Сегед (Унгария).
Научните му публикации са в областта на: руската религиозна философия; психоаналитичните прочити на художествените текстове; поетиката на руската и на западноевропейската литература.
Автор на монографията:
“Руски религиозни мислители” (София, 1994. – 159 с.).


Публикации:


Електронни книги:

ДРУГАТА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА
FRITZI/ брой 4 декември 2008