СЪНЯТ НА ПРЕЖИВЕЛИТЕ ЗИМАТА

Демир Демирев

СЪНЯТ НА ПРЕЖИВЕЛИТЕ ЗИМАТА

Миризмата на хляб
разпуква леда на класовете…


УСПЕХ

Брат на камъка
са думите,
с които
ме улучи.


МОЯТ СВЯТ

Безброй цветя,
като очите
на икони.


В СРЕДАТА НА ЮНИ

Далече е дъжда.
Пшеницата
под друго слънце
сякаш
все е расла.


КАТО СВЕТУЛКА

Как можах
да те изгубя –
в сянката
на някакъв си сън.


КРЪГОВРАТ

Прелива слънцето
през цвете
и отвътре свети.


***

          На В.

Пълнолуние
до другия край
на стената.

Пълнолуние
до другия свят
на лицето ти…

Ти
в тишината
на невидимото зелено…


УТРИН НА СЕЛО

Разсъмва.
Какво да кажат
повече звездите.