ИЗ „ПЕСЪЧИНКИ-ЖИВОТИНКИ” – ІІ

Иван Радоев

***
Какво е държавен глава?
Петел, който снася яйца.


***
Свободата е за начинающи.
Робството - за напреднали.


***
Моля, господа, един по един!
Виждали ли сте бесило за двама?


***
Ако имаш две очи,
дай едното на слепия!
И си отваряй очите на четири,
когато срещнеш едноокия!


***
Потисканият вчера
е утрешен потисник.
Утрешният потисник
ще бъде потиснат вдругиден.
Да живее демокрацията!


***
Поетът летеше към далечна галактика,
но закачи цървула си в някакъв квазар
и падна в една черна дупка
недалеч от Горубляне.


***
Един ден всички ще станем равни.
Равни герои или равни предатели?


***
- Защо сме се родили, учителю?
- За да се питаме.
- А защо умираме?
- За да не си отговорим.


***
Някога заекът гонил вълка,
настигнал го и му рекъл:
- Ти гониш!
И така се родили
необратимите процеси.


***
Един пловдивчанин казал в тролея,
че някакъв сърбин казал във влака,
че един японец казал по телевизията,
че английската кралица пристига в София
за надпяването в Берковица.
Това го чух в Русе.
БТА няма сведения.


***
Рибата се мяташе на брега
като пияница на сухо.


***
Аз живея в краката ти,
понеже не ходиш -
каза тревата на гората.


***
Всичко заприлича на нищо.


***
От едната страна на монетата
е властта.
От другата -
парите.