ВСИЧКО СВЕТИ, ВСИЧКО ГРЕЕ…

Елена Алекова

* * *

Всичко свети, всичко грее
със сияние отвъдно…

Всеки порив ненадеен,
всяко чудо ще се сбъдне.

Ще се сбъдне всяка мисъл,
всяка радост, всяка горест.
Всеки миг ще се избистри.
Тайните ще се отворят.

В тъмното ръка протягаш.
И ръка ръка докосва.
Някаква мечта пробягва,
някаква надежда… После

от мечта мечта се ражда,
от надеждата - надежда.
Ще се сбъдне всяка жажда,
всяка болка неизбежно

във сиянието ярко,
във сиянието страшно…
Трябва само да повярваш,
само да не се уплашиш.

Само в бездната сияйна
своя бряг да не загубиш.
Само да не се замаеш
и без памет да се влюбиш

в онова, което няма
и не може да остане
и което е измамно,
и което е нетрайно,

и което се разпръсва
в дим и пясъци ронливи
между тънките ти пръсти,
между пръстите ти живи.

В бездната протягаш длани.
Длани дланите намират.
Обещаното ще стане,
ще се сбъдне във всемира.

Само запази сърцето,
само съхрани мечтата…

Всичко грее, всичко свети
и си тръгва от земята.


ОТГЛАСИ

Пеят птици и щурчета,
трепкат капчици в тревата.
Колко е добро и светло!
Колко е невероятно!

Колко хубаво е всичко,
колко е прозрачно ясно.
Ручей към морето тича,
слънчицето се показва.

Утро над света изгрява.
Шемет от лъчи и нежност.
А сред росната тинтява
паяче заплита мрежа.

Всичко свети, всичко грее
със сияние отвъдно…

Щом се ражда, щом живее,
значи вечно ще пребъде.


* * *

Няма накъде. Това е пътят.
Всеки път върви към вечността.
А по пътя тръни и цветя
ти напомнят, че и ти си смъртен.

Смъртен. И безсмъртен… Но това,
знам, не носи никаква утеха.
Толкова си уязвим и крехък
пред надвисналата синева!

Всяка неизбежност е принуда.
И от нея винаги боли.
Но това чудесно е, нали?
Всеки миг смъртта държи те буден.


* * *

Светло, добро и спокойно,
утрото в тебе наднича.
Ти си безкраен и ничий
сред световете безбройни,

дето внезапно се втурват
и след минутка се скриват.
Ти си детето щастливо.
Ти си животът безбурен.

Слънчеви зайчета бляскат
с дълги и златни ушета
и ти предлага небето
своята златна каляска.

Ти си добър. И не искаш
нищо за себе си. Нищо.
Просто ти стига да дишаш
слънце и въздух разискрен.