КАПКА

Валентина Радинска

КАПКА

Защо животът толкова ме мрази?
Не му личи,
но всеки път, носа си щом покажа,
ме просва по очи…

Защо смъртта тъй много ме обича,
че нощ и ден
като безумна имената срича
на хората до мен…


***

Ще трябва да приключа с тази в себе си,
която
имаше дете, не спеше нощем, за да слуша-
диша ли врабчето й със дробове свистящи,
и късаше деня на тънки ленти -
за всичко да й стигне (но не стигаше);
която
въртеше пазарлъци със смъртта,
надлъгваше се с нея до последно,
и която
винаги е знаела -
със крайчеца на разума опърлен
и със сърцето на сърцето си строшено:
все някой ден
ще трябва да приключи с тази в себе си…


***

Аз зная пътя за излизане
от Долината на скръбта:
когато се стъмни светът
и семена солени падат -
да пуснат корен във нощта,
и черни букви се разлистват -
чертаят път над пропастта,
и тъмни птици ти подвикват,
и ти през нищото притичваш
по думи - като по въже…
Като петте си пръста зная този път…

Но работата не е там: как да излезеш
от Долината на скръбта,
а - накъде да тръгнеш после.


ПРИСПИВНО

В тихото, в тихото,
в тъмното, в тъмното,
в чистото-простото,
вдън тилилейското -
спи си, детето ми,
спи си - най-после
нищо не може да те докосне….

Мама сади цветенца отгоре ти…
И ги полива - за да цъфнат напролет.


КАПКА

Над Сантяго вали -
извалява се късното лято.
А моята българска зима трепери във мен…

И колкото по-пълноводна става
реката на времето помежду ни -
толкова повече ме болиш,
сине…


КАПКА

Врабчетата на балкона
търсят врабчето ми…
То ги посрещаше всяка пролет,-
една купчинка във количката,
увита в одеяло,
все по-бледа и по-бледа…

Тази пролет на балкона ми има
само чужди врабчета…


КАПКА

След теб
всичко започва отначало:
първият есенен дъжд без теб,
първият сняг,
първата пролет…

Пролетта най-много боли:
всичко се събужда,
освен теб, детето ми…


***

Не мога да си спомня себе си…
Преди да ме зазидат дните с тежките си камъни,
преди съдбата с детски педи
сянката ми да премери, и в тях да я вгради -
не мога да си спомня себе си…
Изтръгната от здрачните си утрини,
от песъчливото им, бавно време,
от светлината, поръсена със сенките на облаци -
не мога да си спомня себе си…

Когато ме напълнят звуците, и стана видима,
когато
изтръгна очертанията си от мрака
и започна да се появявам,
когато се засричам, оглушала,
когато се произнеса на глас,
когато
изплача юли и забравя
чевръстия
             и гладен
                      червей
в онази
         шепа пръст,
                            която…

Не искам да си спомням себе си…