ТИХАТА СЛЕДА

Иван Енчев

ТИХАТА СЛЕДА

Отлитат жерави зад вечерта.
Притихват птичите ята в лозята.
Заспиват морни песни и листа
под вечерните сенки на гнездата.

В далечината блясва бърз откос
от есенна мелодия без думи.
В клонака орехов се сгушва кос -
подобно въглен в бяло пълнолуние.

Дали изгаря падаща звезда,
или се стрелва орех към тревата?!
Където свършва тихата следа,
се пуква меко с екот тишината…

Прикътах пак деня си за покой -
бе както всеки Божи ден отруден.
Тежи с голяма зряла ядка той -
като огромен орех, с прът отбрулен.

1976-2008


ЖИВА Е!

Надничах към прозореца й цяла зима -
все нямаше я там жената престаряла.
Дали по градове зимуваше незрима,
или при Господ тихичко се бе прибрала?

А тази вечер зърнах силует безплътен
в прозореца на непознатата старица.
Не знам дали бе тя, или пък бе духът й,
но възсиях:
Жива е самотната женица!

О, колко крехка е човешката природа!

Една сълза в окото ми внезапно блесна
подобно падаща звездица неизвестна,
отронена по бузата на небосвода…

2004


ЗРЕЛОСТТА МИ КАЗА…

Вярвай,
само аз съм твойто лято:
ето ти цветя, деца и птици,
ето ти небе неопознато,
ето ти любов за две зеници!

Друго искаш ли от мен да вземеш?
Плодове са вече цветовете ми,
а житата - хляб и топло семе,
кълнове в полята светят, светят.

Не вини ме злобно за нещата,
със които в пролетта те връщам.
Не съди ме
за снега в душата си.
Не хули ме за нощта си смръщена.

Вярвай,
само аз съм твойто лято…

Жаден ли си, не отглеждай лозе -
пий от първата чешма крайпътна!
И не питай колко твои кожи
все от обич тихо ще ти смъкна.

1988


ПО ВРЪБНИЦА

Ти не яздиш муле, нито просиш -
с бял Пегас към своя кръст се носиш!
И обут, и бос - не си Христос ти.
Каниш фарисеите на гости.

Чу ли твоята присъда, чу ли?
Те те съдят - чули-недочули.
Те те учат - чели-недочели.
Те те мерят - зрели-недозрели…

С твоето причастие горчиво
не веднъж и дваж с кураж си бивал.
Нека те разпъват девет пъти -
в тебе ще възкръсва пак духът ти…

Опрости им греховете, Боже.
Слепите обратно хващат ножа.

20.04.2008


МЕСЕЧИНА

                         Ясний месечко се смей,
                         рог извил на небесата …
                                      Пенчо Славейков

Край мен щурчета закачливо
пак правят серенада буйна
пред прага светъл на луната.

А тя ги слуша мълчаливо
и цяла нощ не мигва - будна,
ухо надала към свирнята…

Детински спомен - спал за трима,
зад хвърлен камък ми подсвирна.

Сама отрони се сълзата -
светулка кацна сред тревата.

2007


СЪРЦЕ

Събудих се със мисълта за тебе.

За весел слънчев лъч се хванах
и чак до обедния връх достигнах.

Не тръгвай само с поглед да ме гониш!

Ако сърце си нямаш да ме стигнеш,
над пропаст твойта обич ще се скъса.

2006


ПРЕД БЕЛИЯ ЛИСТ

Жесток хоризонт. Орисия до гроба ти! -
Най-белият връх е пред тебе - най-строгият!
Душата му те чака. Очите му: пропасти!
Миг, или вечност е твоята траектория?

Къде е гневът на Паисий и Ботев!
Голямата тема е в голямата жертва.
Не може да люби и мрази дървото -
мечтаното първом с душа се премерва.

Къде са вулканите на твоите упреци?
На твоята съвест къде са кръвните данъци?
Най-жарките мисли заместват юмруците.
Крепи се изправен светът
на техния див ледолом…

Не тръпнеш ли в яростни пламъци -
в пустиня са твоите думи,
на пясък са твоите изписани страници…

Коварен е белият лист -
по-зъл и от бялата смърт.

2009


ВРЕМЕ ГОРЧИВО

                    Горчи отново под езика…
                                    Георги Ангелов
                                    / „Новият ред”/

Кучешко време
ръси край нас
жилаво семе
час подир час,
бреме след бреме.

Дума човешка
няма за цяр.

Царят е пешка,
пешката - цар:
голи, без дрешка.

Както ни впрягат,
както ни хранят:
да ти е драго
куче да станеш -
тук и веднага…

Питаш ли как съм?!

Драг и немил -
тъй съм я втасал.

Славей на грил -
вместо на кактус…