ИЗ “МИСЛИ ЗА ГОРАТА”

Ламар

***
Когато вали ситен, зърнест сняг, той изпълва иглолистните чашки и там налива виното на студа, за да укрепи волята на стволовете!

***
Няма поет, който да не е възпял гората, освен ония, които не са я видели!

***
Гората и дървото като труп, като дъска и греда е дала на народа велика благодат.

***
Аз познавам всички гори по нашите планини. и през лятото, и през зимата. В усойните места те растат големи: на припека са жилави.

***
Дъските служат за къщи. В къщите има дървета, рязани преди векове.

***
Един куршум в гората звъни повече, отколкото в равнината.

***
Всяко отсечено дърво ми навява тъга, но всяка подпора в мините е опора!

***
Рекло желязото на дървото: “Аз съм по-яко от тебе!” “Вярно е - рекло дървото, - но тебе те хваща ръжда! И в тебе няма красота!”

***
Когато изсекат всички гори, тогава дори и слънцето няма откъде да се покаже!