МЕЧКА

Красимир Георгиев

МЕЧКА

Тръгнала Мецана Медурана
с малкия Медунчо на пазар.
Пред сергия с пчелен мед застанала
и помолила Пчелан Пчелар:

„- Продавач Пчелане, най-напред
напълни догоре коша с мед -
мед целебен - липов и акациев,
като за мечоци и юнаци.

Че медецът, като дойде зимата,
е диета най-необходима, та
ще яде меченцето добричко
всеки ден медец по две лъжички…”

Пчелчо мед премерил на кантара,
бързо в мечешкия кош го вкарал,
после казал: „Стоката, другарке,
струва точно четири шишарки!”

Меца заплатила за покупката,
взела коша, с пчелен мед натъпкан,
и мечето да си ходят викнала -
тук Медунчо, там Медунчо - никъде
нямало дори следа от него.
Тук Медунчо, там Медунчо - де го?

А Пчелан, засмян, казал на Меца:
„- Малкият, другарке, свит и сит
дъното на коша от медеца
дооблизва с мечи апетит…”


СЛОН

Идва чичко Слон при татко
(моят татко е шивач)
и му обяснява кратко:
„- Вдигам сватба, брат, до здрач

искам да ме премениш
със сако като за слон,
с панталони с мек каиш
и с дебеличък балтон,

целия да ме покрие.
Знам, че ти шивач си пръв -
искам още да ушиеш и
за хобота ми калъф!”

Татко го премери с метъра
и му каза: „- Ти си млад,
но големичък - пресметнах,
трябват триста метра плат!”

Ех, че е чудесен ден -
днес в шивалня пременена
татко има слон клиент,
слон голям и младоженец -

като къща панталонът му,
като планина сакото,
а калъфката на слона за
е-е-ей такъв голям хобот е!


ЛЪВ

В гората лъв се появи -
един такъв огромен лъв,
зъбат - зъби като тесли,
огромен лъв, във всичко пръв.

„- От днеска аз ще бъда цар! -
реши лъвът и изрева: -
Ауууууууууууууууууу-уарррр!
Аууууууууууууууууу-врррра!”

И както царят-лъв сащисваше
горките горски зверотишки,
под него каза: „щрак!”, и - виж ти -
попадна той в капан за… мишки!


АГЪНЦЕ

Агънце-багънце с меки ушички,
миличко, скъпичко и добричко
цяла нощ в двора ни плаче ли, плаче -
търси любимите майка и братче.

Агънце-багънце с меки ушички,
моята мама е мама добричка,
тя ще ни бъде мама на двама,
аз, ако искаш, брат ще ти стана.


ТАРАЛЕЖ

Тръгна таралежът Пулко
да си търси булка.
От седефена къщурка
мома Костенурка,
пременена и красива
му каза свенливо:
„- Ти си, Еж, приятел славен,
но си много бавен,
а освен туй, Ежко, също
ти си нямаш къща!”
Ежко след това застана
пред мома Лисана.
Тя му каза нежно:
„- Еж,
ти месо не ядеш,
а пък Лиса люби множко
разните му там кокошки.
Тръгнал си да се сватосваш,
а ядеш само постно!”
Ето я до зелка синя
и момата Заекиня -
Ежко като чу, тя страшно
много се изплаши
(ах,
че страх!):
„- Ти бодеш,
Таралеж!”
Катеричката-момичка
до една елхичка
друг кусур не му намери:
„- Ти не се катериш,
как в хралупата ни, Ежко,
ще ми носиш лешник?”
А Мравучка хубавица
сбръчка
тънки вежди -
каза:
„- Не искам дечица
мравкотаралежи!”
Дълго бежкото-жениха
хич не одобриха,
но намери ежът Пулко
сред гората булка:
стана му женица Свежка -
малка таралежка.


КРОКОДИЛ

Сред реката Нил е седнал,
като пън се предрешил,
свил се под водата, дебне
крокодилски Крокодил.
Гладен е. Кого ще схруска
тази зъбеста муцуна?
Ще излапа за закуска
двеста рибки, двеста гъски,
двеста весели маймуни,
на език маймунски пискащи…
Но доволен Кроко не е, че
за десерт му се прииска
да си лапне малко негърче.
Негърчето Додо припка
пред бамбукова колибка
точно до реката Нил.
Крокодилски Крокодил,
цял от лакомия пламнал,
дебне Додо да го амне,
но от джунглата дълбока,
впрегнал зебра пред каруца,
идва татко Турумбуца
силно да напляска Кроко.
Под водата, без да чака,
скри се Кроко и заплака.