Стефан Брезински

Проф. д-р Стефан Брезински, езиковед, е роден на 9.01.1932 г. Дългогодишен преподавател в СУ “Св. Климент Охридски”, член на СБЖ, автор на 16 книги. Умира на 11.01. 2018 г.


Публикации:


Критика:

КАК ПЕТЛИ КЪЛВАТ ЗВЕЗДИТЕ/ брой 29 май 2011


Кореспонденция:

ЕХ, МЛАДОСТ, МЛАДОСТ/ брой 137 април 2021